x İletişime geçmek için Tıklayınız

Gizlilik ve Kişisel Veri Politikası

modaamira.com.tr aracılığı ile temin edilen kişisel verilerinizin korunması ve saklanması gizlilik politikamızın temel amacını teşkil etmektedir.
 

Sitemizde toplanan kişisel verileriniz nelerden oluşmaktadır:

 • İsim- soyisim,

 • Telefon numarası, e-posta ve iletişim bilgileriniz,

 • Fatura düzenlenebilmesi amacıyla paylaşmış olduğunuz adres bilgisi,

 • Ödeme veya kredi kartı bilgileri;

 • Şifre ve kullanıcı kimliği gibi oturum ve hesap bilgileri;

 • Doğrum tarihi,

 • Birden fazla satım halinde satın alma geçmişi,

 • Lüzum halinde cinsiyet bilgisi,

 • Tüketicinin satın alma esnasında paylaşmış olduğu, boy, beden ve numara benzeri ürün özellikleri,

 • Pazarlama ve çerez tercihlerinin yanı sıra istek listeniz dahil olmak üzere kişisel tercihler.

Web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız veya mobil uygulamalarımıza erişim sağlandığı esnada cihaz veya web tarayıcınızdan otomatik olarak bazı veriler (cihaz kimliği, ağ bağlantısı, IP adresleri vb) toplanabilmektedir.
 

Kişisel verileriniz niçin işlenmektedir:

 • Satın alma işlemlerinin tamamlanabilmesi,

 • Satım sözleşmesinin hukuken geçerli olabilmesi,

 • Vergi Usul Kanunu gereğince düzenlenmesi gereken fatura işlemleri dolayısıyla,

 • Ürün teslimatının gereçekleştirilebilmesi,

 • Tüketici ile firmamız arasındaki organizasyonun sağlanabilmesi,

 • Sorunlu müşteri yönetiminde idari takiplerin yapılması,

 • İade işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,

 • Tüketicilere yapılacak geri ödemelerin yapılabilmesi,

 • Tüketici veya tedarikçiler ile yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklar dolayısıyla açılacak dava ve icra süreçlerinin yürütülebilmesi,

 • Tüketici ve tedarikçiler ile bilgi güvenliğinin sağlanması,

 • Tüketici ile doru irtibat kurabilmek adına bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, Muhasebe işlerinin doğru ilerlemesi ve takibi,

 • Firma çalışanlarının seçimi ve insan kaynakları faaliyetleri,

 • Firma çalışanlarının tüketici ve tedarikçiler ile sorunsuz iletişim kurmasının temini açısından iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi,

 • İş sağlığı ve güvenliği,

 • Kurumsal hedeflerin gerçekleşmesinin temini,

 • Arz ve talep planlamasının yapılabilmesi,

 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal kimlik sağlanabilmesi,

 • Müşteri şikayeti ve şikayet takip süreci,

 • Sözleşme süreçlerinin takibi,

 • Talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi temin edilebilmesi,

 

Kişisel verilen toplanması ve silinmesi:

Tüketici, tedarikçi ve firma çalışanlarımıza ait kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nun amacına uygun olarak 5 ve 6. Maddeleri kapsamında toplanmaktadır. Kişisel verileri toplanan ilgilerin, söz konusu verilerin silinmesini talep etmesi halinde; firmamızın güvenliği ve firmamızın kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmesi nedeniyle bulunması gereken zorunlu veriler haricindeki tüm veriler, 6698 Sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca silinmektedir.
 

Kişisel verilerinizin toplanmasında açık rıza;

Kanun gereğince, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Bu nedenle satın alma işlemlerinin tamamlanması amacıyla onay alınmaktadır.

Copyright © 2020 - modaamira   Bu siteyi kullanmanız site kullanım şart ve koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Data1